StowarzyszenieII BIEG

„CHRZEŚCIJAŃSKA DWUDZIESTKA”

 

Cele i założenia biegu

·         popularyzacja biegania, jako najprostszej formy rekreacji fizycznej.

·         do biegu zapraszamy każdą osobę która biega, szczególnie osoby które nie startowały w żadnych biegach ulicznych, są niezdecydowane, mają obawy czy zdołają przebiec dystans półmaratonu.

Z nami dasz radę!

·         biegniemy tempem konwersacyjnym w zwartej grupie. Zapraszamy również osoby, które przed Poznańskim Maratonem chcą w miłym towarzystwie zrobić sobotnie wybieganie,

·         promocja miasta Poznania – dzielnicy Nowe Miasto - Główna

·         propagowanie zdrowego trybu życia wśród lokalnej społeczności,

·         pokazanie wartości wspólnotowej w biegu,

·         szerzenie chrześcijańskich wartości ludzi biegających,

·         bieg bez klasyfikacji.

Organizatorzy

Parafia Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny w Poznaniu ul. Mariacka

Odpowiedzialny za organizację: Krzysztof Wichłacz – tel. +48 607 064 044

Termin i miejsce

·         Bieg odbędzie się w dniu 28 września 2013 roku (sobota) na trasie:

                 Poznań ul. Mariacka – Sanktuarium Matki Bożej w Dąbrówce Kościelnej

·         Bieg odbędzie się bez względu na warunki pogodowe

·         Bieg długości około 21 km

·         Start o godz. 12:00.

·         O godzinie 10.30 odprawiona zostanie Msza Św. dla uczestników biegu

·         Bieg przeprowadzony zostanie na drogach asfaltowych (ok. 8,5 km) oraz na drogach leśnych Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka

·         Trasa bez atestu – w większości bieg przełajowy.

Zasady uczestnictwa i zgłoszenia 

·         Za uczestnika biegu uważa się osobę, która zgłosiła swoje uczestnictwo wysyłając maila na adres: halnytur@gmail.com ze swoimi danymi: imię, nazwisko, wiek i miasto oraz opłaceniu kosztów.

·         W biegu mogą uczestniczyć osoby które ukończyły 18 rok życia.

·         Opłaty startowe następują na konto Organizatora jako finalizacja zgłoszenia uczestnictwa.

·         Nie ma możliwości przeniesienia opłaty startowej na innego uczestnika a w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w biegu opłata startowa nie podlega zwrotowi.

·         Zawodnicy podpisują oświadczenie o biegu na własną odpowiedzialność.

·         Zgłoszenia przyjmowane są do północy 22 września 2013. Po tym terminie zgłoszenia przyjmowane będą w biurze biegu (salki katechetyczne przy kościele ul. Mariacka) w dniu biegu tj. 28 września w godzinach 8 – 10.00. Biuro biegu w dniu biegu o godzinie 10:00 zostaje zamknięte.

·         Plakietki  startowe wydawane będą po okazaniu dokumentu tożsamości oraz dowodu wpłaty wpisowego.

·         Każdy uczestnik biegu ma obowiązek przypięcia plakietki na koszulce na piersiach.

 

Wysokość opłat:

 

Opłata startowa

główna

Seniorzy od  65 lat*

do 22września

30,00 zł

bezpłatnie

W dniu biegu – 28 września

50,00 zł

bezpłatnie

·        
* w przypadku seniorów od 65 roku wzwyż, prosimy o okazanie dokumentu tożsamości w momencie pobierania plakietki startowej.

·         Opłaty należy wpłacać na konto: Kredyt Bank S.A. Oddział w Poznaniu al. Niepodległości 22         nr: 92 1500 1054 1010 5001 6859 0000 - Krzysztof Wichłacz – w uwagach proszę wpisać: Chrześcijańska Dwudziestka

·         Biuro zawodów mieści się w salkach katechetycznych przy kościele NPNMP ul. Mariacka w Poznaniu

·         NIE MA POMIARU CZASU – BIEG ZWARTĄ GRUPĄ

Nagrody

·         Nagrodą Główną jest możliwość przebiegnięcia trasy półmaratonu w miłym towarzystwie. Zaczerpnięcie wielu ciekawych informacji od ludzi którzy dużo biegają, chcą się podzielić swoimi spostrzeżeniami, uwagami.

Zasady finansowania

·         Koszty związane z przeprowadzeniem imprezy pokrywają organizatorzy.

·         Biegacze przyjeżdżają na koszt własny lub organizacji delegującej.

Postanowienia końcowe

·         Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.

·         Uczestnicy mają obowiązek zachowania zasad fair-play podczas trwania biegu.

·         Organizator zastrzega sobie prawo zakończenia przyjmowania zgłoszeń w momencie przekroczenia liczby 100 uczestników.

·         Depozyty dla uczestników znajdować się będą w salkach katechetycznych. Depozyty zostaną przewiezione na miejsce mety tzn. do Sanktuarium Matki Bożej w Dąbrówce Kościelnej i tam nastąpi ich odbiór po zakończeniu biegu.

·         Organizatorzy zapewniają jeden punkt z wodą na trasie oraz punkt z wodą, herbatą i drożdżówkami po zakończeniu biegu dla każdego uczestnika.

·         Organizatorzy nie będą odpowiadali za przedmioty pozostawione bez zabezpieczenia lub skradzione podczas imprezy.

·         Każdy uczestnik biegu otrzyma torbę foliową, naklejkę z numerem (należy przykleić na torbę), agrafki oraz plakietkę z logo biegu i przydzielonym numerem (numer na torbie foliowej musi się zgadzać z numerem na plakietce. Numer ważny przy odbiorze depozytu)

·         Na mecie biegu będzie czekał autokar/y które przywiozą uczestników na miejsce startu na ul. Mariacką w Poznaniu.

·         Organizatorzy zastrzegają sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu.
W przypadku pytań prosimy o kontakt:

halnytur@gmail.com

Odpowiedzialny za organizację
Krzysztof Wichłacz
tel. 607 064 044

 

Wszelkie informację związane z biegiem znajdują się na stronie internetowej Scholii z Głównej parafii NPNMP w zakładce „Stowarzyszenie”

 

 

www.scholazglownej.pl

 

 

Created by AT Computers